Month: September 2015

series7movie-Short-legged gangster-s
Movies, ภาพยนตร์ที่ให้ข้อคิด

วัยเป้งนักเลงขาสั้นเป็นหนังหนึ่งที่มีเรื่องราวสะท้อนถึงสังคมในปัจจุบัน

เรื่องราวของภาพยนตร์นี้จะเป็นเรื่องราวที่เป็นปัญหากันมานมนานตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันเป็นเรื่องราวที่ดัดแปลงมาจากเรื่องจริงของคนในสังคม เป็นเรื่องเกี่ยวข้องของคนในครอบครัวจนมาสู้เด็กนักเรียนนักเลงวัยเป้งนี้เอง เรื่องราวในหนังมีอยู่ว่า มีนักเรียนมัธยมปลายอยู่ 2 สถานบัน ที่ทั้ง 2 สถาบันนี้ชอบมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่เป็นบ่อยครั้งเพราะเป็นโรงเรียนจะอยู่ในละแวกใกล้ๆกัน เริ่มจากทั้งสองสถาบันนี้ เวลาเลิกเรียนจะมีเด็กบางกลุ่มไม่ยอมกับบ้านในทันทีโดยเด็กพวกนี้ผมจะตั้งชื่อโรงเรียนโดยเป็นอักษรย่อเพื่อเป็นเขาใจให้กับผู้อ่านแล้วกันนะครับ โดยเด็กนักเรียนกลุ่มแรกนี้จะมีตัวอักษรย่อของโรงเรียนว่า ช.น.น.ส่วนอีกโรงเรียนหนึ่งก็จะมีชื่อโรงเรียนอักษรย่อว่า ป.ป.ร. ซึ่งนักเรียน ป.ป.ร. ได้จับกลุ่มกันไปเที่ยวตามห้างสรรพสินค้าต่างๆเหมือนกับโรงเรียน ช.น.น.เช่นกัน และนั้นก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนี้ เมื่อทั้ง […]